Menší firmy

Image

Výborně a gratulujeme!

Pravděpodobně vám podnikání skvěle funguje a stali jste se z živnostníka firmou. Vaším cílem je perfektní vizáž, skvělé povědomí, lepší tržní zacílení, loajální zákazníci. Protože svádíte boj se sofistikovanějšími a většími konkurenty, je třeba začít dělat i určitou marketingovou část, dobře popsat a zmapovat trh, najít vlastí výhody a používat správnou argumentaci. Detailní strategie a taktika je již na místě. V médiích už neobstojíte jen s nějakou občasnou inzercí ve slevě. Po zkušenostech víte, že peníze do médií a reklamy jsou poměrně vrtkavé a že bez promyšlené logiky a plánování je to loterie. Proč to tedy neuchopit lépe a nemít ze svých peněz hlavně užitek? Pojďme se sejít a můžeme se společně poradit, jak vaše podnikání v mediálním marketingu a médiích vlastních posunout a mít vše dobře nastaveno. Zavolejte nám, budeme se těšit…

Jaký je přínos agentury do vašeho podnikání...

Pálí vám to? Vyzkoušejte si malý test a možná budete překvapeni..
Představte si, že společně tvoříme inzerát do novin, kde chcete svému zákazníkovi prodat svůj produkt. My váš produkt „nafotíme“ a dále po vás budeme vyžadovat texty do inzerátu. Zamyslete se a napište na papír veškeré argumenty, které používáte tak, abyste ovlivnili svého zákazníka. Buďte k sobě poctiví a dále pokračujte, až napíšete vše, na co si vzpomenete…
  1. Našli jste alespoň 10 argumentů?
  2. Škrtněte všechna, i podobná slova typu: kvalitní a nízká cena!
  3. Škrtněte vše, co je podobné tomu, co používá konkurence ve své propagaci!
  4. Škrtněte vše, co je velmi obecné a nenabízí výhodu konkrétnímu zákazníkovi!
  5. Dejte si do kroužku, co vám zbylo!

Upřímně, koupili byste si vás?

Byly vaše zbylé argumenty silné? Budeme tedy ladit, pilovat a hledat další.
Myslíte si, že nebyly? Vezmeme vše od základu a najdeme ty, které prodávají.

Posunout podnikání, naplánovat a provázat média

Měli bychom mít znalosti o tom, jak vaše firma funguje, jaká je současnost a jaké máte představy o budoucnosti, kam se chcete dostat, co chcete změnit a jak to chcete změnit. Dále, jaká je úroveň značky, jak se vám daří ji prodávat, co si o ní myslí cílové skupiny, jak je rozdělujete a jakou formou je oslovujete, jak si stojí v konkurenčním prostředí a kde se s konkurencí střetáváte, kde vám ubírá a kde máte navrch. Jaké máte rozpočty, jaká využíváte média ke své propagaci a jakou formu oslovování celkově preferujete, co vám funguje a co vlastně ne. Otázek tohoto typu je logicky více a potřebujeme na ně odpovědi. A na základě nich vám můžeme sestavit nejen strategii, ale především taktiku, která by měla více prodávat.

Jak a kde začít? To bohužel nyní nevíme, protože vaše podnikání není učebnice. Musíme se sejít…

Podívejte se sem, možná jsme se trefili do něčeho, co byste potřebovali!

Upevnění značky

Pěstujeme dobré povědomí # tlačíme firemní hodnoty blíž konkrétním zákazníkům # hledáme a popisujeme výhody značky # dáváme značce jedinečnost # mluvíme jinak, než konkurence

Vytvořit nové vztahy

Vytipujeme společně části trhu k oslovení # odhadneme chování a potřeby jednotlivých trhů # sestavíme prodejní a motivační nástroje # vytvoříme podmínky pro pohodlnější nákup # následná individuální péče a servis  

Udělat grafiku, něco vymyslet

Nápady jsou klíčem k prodeji # naše kreativa má souvztažnost s produktem # vymyslíme něco, co má šmrnc, pobaví a vynikne # grafické práce pokrývají prakticky veškeré potřeby klientů # děláme různé styly grafik

Poradit, jak se lépe prosadit

Corporate # odlišnosti a výhody firmy, argumenty # styly oslovení # mediální zásah # osobní prodej # prezentační materiály # práce s konkrétní cílovou skupinou # průzkum a zpětná vazba

Předělat web a Facebook, PPC

Vytvoříme nový, nebo upravíme starý web # přizpůsobíme ho konkrétním cílovým skupinám # využijeme interaktivitu # intranetová a extranetová řešení # logika, ergonomie, jednoduchost, estetika a design, PPC kampaně s perfektním cílením

Vybavit obchodního zástupce

OZ má v rukou perfektní sadu nástrojů k prodeji a upoutání obchodního partnera # dopředu zná potřeby druhé strany # je konzultant, nikoli prodejce # skvěle představí a reprezentuje firmu # přináší zásadní informace o potřebách partnerů

Udržet si partnery

Charakter vztahů = řešení potřeb, nejen nabídka a ceník # přizpůsobení komunikace, dodávek, zjednodušení, automatizace # prodejní dovednosti a nástroje OZ

Zpracovat propagaci a média

Navrhneme kompletně propagaci jako logický celek # mediální i nemediální varianty komunikace # provážeme všechny částí propagace tak, by fungovaly maximálně v součinnosti # veškeré části zrealizujeme a dohlédneme na správnou funkčnost

Zajistit, promyslet, překvapit

Co dále může potřebovat vaše firma? Polepit auta a reklamní cedule a plachty, udělat nápaditý firemní večírek, který bude bavit, připravit se na veletrh a výstavu a udržet u stánku zákazníky, nebo je jen tak z plezíru pobavit…?

Chceme se trefit do vaší chuti, proto potřebujeme vědět, jaké koláčky (cookies) máte rádi. Co jsou cookies?

Cookie (anglicky koláček) je malé malé množství dat, která se uloží do vašeho prohlížeče. Cookies si pamatují co máte rádi a co ne a při další návštěvě našeho webu vám zjednoduší prohlížení. Například pamatují si vyplněný formulář, hesla, uživatelské předvolby a podobně.

Zavřít