Co pro vás uděláme

Zodpovědně a rádi

Zajištění kompletní komunikace

Práce agentury spočívá ve vytvoření takové komunikace společnosti, aby dosáhla k její cílové skupině a měla takovou sílu, aby ji podle potřeb firmy ovlivnila. Pracujeme především pro menší a střední firmy, které potřebují najít svojí primární odlišnost na konkurenčním trhu a potřebují sestavit účinnou argumentaci pro svojí prezentaci a prodej. Na základě určitých poznatků o tržním prostředí firmy, jsme schopni sestavit komunikační a mediální plán, jak se na trhu lépe prosadit. Nástrojů, jak to udělat je v dnešní době nepřeberné množství a protože každá firma má různé potřeby, různou kvalitu, různé typy zákazníků a pohybuje se v různém konkurenčním prostředí, nelze nic dělat podle nějaké předlohy.

Image

Hlavní části, které řešíme v rámci kompletní komunikace

O firmě, značce, lidech a prodeji

Vztah a postoje k značce

O co jde? Podat si ruku s vaším zákazníkem a držet ho za ni co nejdéle.

A uznejte sami, že než se k vám dostane, urazí dlouhou cestu. Musí se o vás dozvědět, mít k vám kladný vztah, musíte se trefit do jeho hodnot a osobnosti a dát mu důvody, aby si vás koupil. Vybavit si konkrétní značku, když chci něco koupit, ve finále si jí skutečně koupit a kupovat si jí opakovaně. Jde tedy o to, vytvářet pozitivní asociace o firmě a značce, protože bývají trvalejší a v hlavě zákazníka hrají klíčovou roli. Jedná se tedy o to, být v jeho mysli na předním místě a co nejdelší dobu se tam udržet. A to je proces, který nikdy nekončí…

Dát vaší firmě a značce punc jedinečnosti a ten pak vhodně dostat do hlavy zákazníkům.

Práce se zákazníky

Váš zákazník, váš pán. Bohudík ne doslova!

Občas je nutné se poklonkovat, ale lepší je být partnerem. Prosperita vztahu je založena na detailním pochopení potřeb a vytvoření takového systému obsluhování a podmínek, aby to vyhovovalo oběma stranám a řešilo efektivně potřeby. Neexistuje nic lepšího, než znát dokonale svého zákazníka a obchodního partnera. Z toho se odvíjí nejen konkrétní cílená nabídka, ale trefná argumentace, dlouhodobá udržitelnost, konkurenční výhoda a flexibilnější reakce na změny. Ptát se, zjišťovat, poznat, vědět...

Zajímat se o své zákazníky, znát jejich problémy a potřeby a nabízet řešení, která mají pro obě strany význam.

Komunikační strategie a taktika

Přichází úročení našeho předešlého snažení!

Trochu jsme se zapotili s poznáváním a zjišťováním informací, ale stálo to za to. Bez nich je to jen o nízké ceně a střílení naslepo. Dáme tomu základní myšlenku, vyhodnotíme možnosti, vytyčíme cíle a hurá přemýšlet, koho a jak ovlivňovat. Komunikační taktika a strategie vychází z vašeho marketingu a je jasným poselstvím cílové skupině, že jsme přišli na to, proč by vás měli preferovat. Teprve tady je znát odlišení, které má hloubku, osobitost a logiku a není pouze změnou grafického vizuálu, nebo jen jiným letákem ve schránce. Smysl dostalo všechno, co zákazník vnímá…

Zvážit a naplánovat možnosti komplexní komunikace, sestavit veškeré mediální i nemediální styly oslovení zákazníků, a ty začít realizovat…

Produkty a služby

Kvalita za nízkou cenu? Zapomeňte!

Jednak se to vzájemně vylučuje a jednak je to otřepaná fráze. Je to zaběhlé, jednoduché a rychlé na vymyšlení a někdy to funguje. Dělají to všichni, co nemají čas přemýšlet. Neargumentujte cenou! Kvalita se očekává, dobrá cena taky. Když budou mít dva stejný výrobek se stejnou cenou, pro koho se rozhodne a u něj koupí? U toho, kdo mu bude víc sympatický a vyřeší lépe jeho problém, předloží mu ještě více racionálnějších a ještě více emotivnějších argumentů, které ocení. V tom je síla úspěšného prodeje…

Vidět očima zákazníka. Kromě faktů, vytvořit soubor argumentů, které přesně odpovídají jeho potřebám.

Zabývání se konkurencí

Nikdy nevíte, co se honí hlavou těm, co něco potřebují koupit.

Z vašeho pohledu vám konkurence jen užírá možnosti, ale z pohledu zákazníka mu je vaše konkurence rozšiřuje. A ruku na srdce, ne všichni konkurenti to dělají špatně. Všichni bojujete o peněženky a nestačí znát pouze konkurenční cenu a období, kdy inzerují. Kdybyste ale dokázali popsat hlubší konkurenční chování, znali kompletní cenovou politiku, principy vztahů s obchodními partnery, detailní kvalitu, mediální rozpočty. To by se panečku dalo využít pro ovlivnění trhu, plánování a odlišení se. Není to jednoduché, ale jde to…

Rozšířit si znalosti o principu fungování konkurentů, vědět, očekávat, reagovat a tím oslovovat zákazníka lépe.

Mediální stránka firmy

Jdeme se ukázat na trhu a umísťovat značku

Věnujeme velké úsilí tomu, abychom přenesli vaše poselství co nejúčinněji na zákazníka. Využíváme k tomu, jako hlavní proud, média. Umí rychle vytvořit povědomí, uvést produkt, připomenout informace a motivovat ke koupi. Ovlivňují masy, ale také vaší peněženku a protože stojí peníze, je potřeba dobře počítat. Při plánování médií navrhujeme co nejideálnější a největší zásah cílovky za co nejnižší cenu. Umíme nejen plánovat, ale i tvořit grafiky, spoty a videa, která prodávají. O prezentaci Vaši firmy v médiích se kompletně postaráme…

Oslovit prostřednictvím standardních i specifických médií co nejefektivněji a co nejlevněji váš trh a přesvědčit ho, aby vás opakovaně kupoval…

Highlight:

Mít plán, vidět dopředu, poznat svoje kvality, mít dobrou argumentaci, pochopit své zákazníky, přizpůsobit jim nabídku, znát svojí konkurenci, být vepředu, posunout se…

Pokud se dohodneme na tom, že pro vás budeme zajišťovat komunikaci firmy jako komplexní službu, znamená to, že budeme společně mluvit o všem, co zákazník vidí, slyší a vnímá. Zjišťovat, popisovat, hledat, sestavovat, přemýšlet a tvořit, někdy i “mořit.” Vše je společná práce. A z těchto podkladů pak vytvoříme taktiku, jak obsah co nejlépe dostat k zákazníkům.

Image

Mediální reklama (ATL, nadlinky)

Některé firmy potřebují zajistit pouze mediální stránku. Proto jsme zde, abychom vám naplánovali optimální kombinaci napříč mediálním spektrem a postarali se o to, aby vaše mediální investice měla smysl a oslovila co nejblíže vaše zákazníky, nebo obchodní partnery. Někdy je důležitá masovost, někdy naopak úzké cílení, velmi rozhoduje obsahová náplň, kreativita a nápad, dále nasazení, které může být pouze v určitých obdobích, nebo nebo může mít naopak charakter dlouhodobé a kontinuální kampaně. Vše je velmi variabilní a vyžaduje osobní přístup a detailní plánování. Velmi důležité je média dobře provázat a načasovat, protože každé médium oslovuje svoje publikum jiným způsobem a samostatně nikdy nedokáže fungovat tak, aby pokrylo veškeré potřeby firmy z hlediska komplexní mediální komunikace.

Hlavní části, které zajišťujeme v rámci mediání komunikace

Lets meet our stunning services

Noviny a časopisy

# Co je psáno, to je dáno!
# Novinami zasáhneme rychle masy lidí během jednoho dne
# Převážně ovlivňujeme lidi dopoledne, při plánování nákupů
# Aktivujeme nákupní impulzy a podporujeme rozhodování
# Oslovíme úzkou skupinu zákazníků s konkrétními zájmy
# Déle udržíme zákazníka u značky, lepí zapamatování
# Poskytneme najednou velkou část klíčových informací
# Vysoká viditelnost a rychlé rozpoznání značky a produktu

Internet

Kdykoliv a kdekoliv!
# Komunikujeme plošně, nebo velmi úzce, podle oblastí zájmu
# Umíme vyvolat okamžité reakce a interaktivně zapojit lidi
# I s nízkými náklady docílíme atraktivní spojení s vaší firmou
# Dodáme velké procento opakování a velké procento zapamatování
# Prodáme vám jak produkty, tak zvýšíme povědomí a znalost značky
# Rychle, aktuálně, s okamžitou reakcí a zpětnou vazbou, pružně

Outdoor a indoor

# Co je vidět, to se počítá!
# Působíme na lidi opakovaně, obvykle tam, kde bydlí a nakupují
# Ovlivňujeme zákazníky velmi vysokou četností několikrát denně
# Utvrdíme cílovou skupinu v jejich rozhodnutí u nákupních center
# Umístíme reklamu přeně tam, kde je potřeba a kde má velký vliv
# Uspoříme hodně peněz, protože jste vidět tam, kde jsou lidi
# Děláme jednoduché a svižné grafiky, vhodné, logické a emotivní

Rádia

# Rádio je divadlo v hlavě!
# Když zavřete oči, všechna ostatní média zmizí
# Zaujmeme posluchače v práci, doma, na cestách i při nákupu
# Rádiem umíme prodávat 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně
# S nízkými náklady zasáhneme velkou část cílové skupiny
# Rádiem umíme najít nové a udržet si stálé zákazníky
# Rádiem podporujeme značku, budujeme povědomí a positioning
# Rádio je vám blízké, nepřelaďujete jej a vyhledáváte ho sami

TV

# Masívní masáž mas!
# Tvoříme silné značky a hluboké asociace se značkou
# Komunikujeme multimediálně se zapojením téměř všech smyslů
# Cílíme na zákazníka v osobní rovině, emocionálně a přesvědčivě
# Naše reklama „dožene“ téměř všechny členy rodiny několikrát
# Oslovujeme široké masy s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu
# Když na to přijde, trefíme přesně konkrétní zájmové oblasti

Kina

# Slavnostnější zábava se lépe pamatuje!
# Pracujeme s exkluzivním prostorem a skvělou náladou diváka
# Prostor, obraz a zvuk využijeme naplno. Divák si odnáší zážitky
# Naši diváci v kině, nemohou a ani nechtějí reklamu přepnout 🙂
# Kinoreklamou dokážeme přesně trefit diváka podle zájmu
# Propojíme reklamu na plátně i s propagací uvnitř prostor kina
# Zasahujeme plošně v multiplexech, ale i v místních kinech

Highlight:

Média mají řád, jsou plánovaná, optimálně vyvážena, mají jednotný obsah, doplňují se a tvoří ucelený systém.

O mediální část vaší firmy se v plné míře postaráme. Naplánujeme média v optimální kombinaci, vytvoříme grafiku, spoty a další potřebné výstupy, založené na rozumné kreativě, která prodává a ne pouze zaujme.

Nemediální reklama (BTL, podlinky)

Do propagace firmy zahrnujeme i určité nemediálních aktivity, které jsou zajímavé pro svou netradiční formu. Některé varianty nemediálního oslovování zákazníků jistě znáte. Patří mezi ně například výstavy, veletrhy, večírky a rauty, semináře, eventy, soutěže, různé podpory prodeje, streetové akce, rozesílání materiálů atp. Vymýšlíme je cíleně pro konkrétní skupiny zákazníků a principem je, aby si mohli tito lidé produkt lidově řečeno “osahat, ochutnat, vyzkoušet a vlastně odejít s nějakým zážitkem, informací, nebo motivací pro nákup značky.” V komunikaci značky hrají tyto aktivity významnou roli. Jsou zaměřeny na přímý kontakt s konkrétními klienty, zákazníky a obchodními partnery, především na ty osoby, které mají podstatný vliv na prodej, nebo nákup vašeho produktu.

Pohodlně se posaďte, zábava může začít…

Image

Hlavní části, které zajišťujeme mimo média

Lets meet our stunning services

Programy B2B

Upevnění vztahů s B2B # získání ztracených, navázání nových # obsah pro konkrétní partnery # argumentace, nabídky, odlišnosti

Internetová prezentace

Úpravy a redesign webů, cílená struktura # microsite # produktová fota a videa # 3D tvorba # animace # interaktivní stránky a objekty

Vizuální styl

Grafické oživení # rebranding # prezentační materiály # nabídky, ceníky # POP, POS, úpravy prodejního místa # polepy vozů #

Eventy

Akce posilující vztahy se zákazníky # poskytnutí zážitků a využití emocí # večírky a rauty # ochutnávky # zábava # semináře

Hostesky

Slavnostní akce, otvíračky # plesy, výstavy, večírky # kultivovaný projev a příjemné vystupování # vytvoření scénáře

Direct marketing

Přímý kontakt s cílovou skupinou # nabídka na míru klientele # využití databází, leady # různé formy # vyvolání reakcí

Podpora prodeje

Motivační nástroje # stimulace ke koupi # benefity # ceny, balíčky, bonusy, vzorky # předváděcí akce # reklamní předměty

Vztahy s veřejností (PR)

Tiskové zprávy # podklady pro redaktory # firemní články # firemní a veřejné akce # akce pro partnery # časopisy # výroční zprávy

Sponzoring

Podpora pozitivního povědomí a image společnosti # sport, kultura, věda, charita # zaštítění dobré věci # vysoký dosah

Veletrhy a výstavy

Nápady # odlišné pojetí # překvapivé # zaměřeno na zájmy a potřeby zákazníků # příprava osob prezentujících firmu # propagační materiály

Mystery shopping

Fiktivní nákup # zjištění situace # výkon obchodních zástupců firmy a prodejců # poukázání na nedostatky # podstatné informace

Průzkumy a dotazování

Názory veřejnosti # zpětná vazba od obchodních partnerů # zjištění skutečných asociací se značkou # povědomí, postoj, positioning

Highlight:

Nestandardní oslovení, osobní vazby, podpora prodejů, zážitky a emoce, osobní setkání, informace, loajalita.

V této části komunikace můžeme velmi dobře podpořit média a připravit osobnější vazbu s cílovým zákazníkem. Na rozdíl od mediální reklamy, která zasahuje masy, můžeme zde oslovovat přímo vaše zákazníky a hledat konkrétní způsoby, jak přizpůsobit osobní nabídku, nebo značku jiným způsobem.

+
4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2
 • 0
 • 1
 • 2
0
 • 0
6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
0
 • 0
3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
1
 • 0
 • 1
6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
1
 • 0
 • 1
6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Telefon na nás
+
4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2
 • 0
 • 1
 • 2
0
 • 0
7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
2
 • 0
 • 1
 • 2
1
 • 0
 • 1
1
 • 0
 • 1
2
 • 0
 • 1
 • 2
1
 • 0
 • 1
1
 • 0
 • 1
Telefon na nás

Chceme se trefit do vaší chuti, proto potřebujeme vědět, jaké koláčky (cookies) máte rádi. Co jsou cookies?

Cookie (anglicky koláček) je malé malé množství dat, která se uloží do vašeho prohlížeče. Cookies si pamatují co máte rádi a co ne a při další návštěvě našeho webu vám zjednoduší prohlížení. Například pamatují si vyplněný formulář, hesla, uživatelské předvolby a podobně.

Zavřít